O anketi: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina u 2011. godini