Natječaj za radno mjesto: konzervator/ica savjetni-k/ca

 

Poništen javni natječaj za radno mjesto konzervator savjetnik

 

Muzejski dokumentacijski centar

datum početka/završetka: 14.03.2013.
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar


Poništava se javni natječaj za radno mjesto konzervator savjetnik objavljen u Narodnim novinama br. 17/13 od 13. veljače 2013., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH i Muzejskog dokumentacijskog centra radi neispunjavanja uvjeta radnog mjesta i nepotpune natječajne dokumentacije kandidata prijavljenih na natječaj.

Obrazloženje
________________________________________________________________Muzejski dokumentacijski centar


Temeljem čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 141/12, Muzejski dokumentacijski centar raspisuje javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme za radno mjesto konzervator/ica savjetni-k/ca.

 

Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme
za radno mjesto konzervator/ica savjetni-k/caUvjeti radnog mjesta:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004. i 46/2007) - Filozofski fakultet ili srodni studij – smjer povijest umjetnosti
- položen stručni ispit za konzervatora
- zvanje konzervatora savjetnika
- aktivno znanje najmanje jednog svjetskog stranog jezika
- izrazite organizacijske i komunikacijske sposobnosti
- poznavanje rada na PC-u
- 3 mjeseca probnog rada


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
3. dokaz o položenom stručnom ispitu za konzervatora (preslik uvjerenja)
4. dokaz o zvanju konzervatora savjetnika (preslik rješenja)
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
6. dokaz o znanju stranih jezika (diploma ili uvjerenje)

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj / konzervator savjetnik“.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana putem www.mdc.hr.Objava,13.02.2013.