Poduzetnički impuls 2013. – Potpore poduzetništvu u sektoru kreativnih industrija

 

U okviru Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls Ministarstvo poduzetništva i obrta je u 2013. godini za sektor kreativnih industrija odvojilo 3.000.000,00 kuna u okviru mjere A – Razvoj mikropoduzetništva i obrta odnosno aktivnosti A2 – Poduzetništvo kreativnih industrija.
 
Mikro gospodarski subjekti čine preko 85% ukupnog malog gospodarstva te su u proteklim poslovnim razdobljima pokazali otvorenost na promjene i dinamizam što je njihovo bitno obilježje te se lakše prilagođavaju poslovanju i u otežanim tržišnim prilikama. Za poslovno okruženje koje analitičari ocjenjuju nepovoljnim naročito je nužno usavršavati sustav potpora usmjerenih razvoju novodobnog gospodarstva (new age economy, creative industries) i inovativnih djelatnosti te poticati osnivanje različitih oblika udruživanja poduzetnika, sufinancirati međunarodnu promociju malih i srednjih gospodarskih subjekata, te razvoj klaastera kao grupa međusobno povezanih gospodarskih subjekata čija je namjera postizanje zajedničkog cilja ili veći stupanj finalizacije proizvoda ili usluga.
 
U okviru aktivnosti A2 – Poduzetništvo kreativnih industrija potpore se dodjeljuju subjektima malog gospodarstva u djelatnostima informacijsko komunikacijskih tehnologija – IKT (proizvodnja softvera, NKD2007, Područje J, Odjeljak 62, razred 62.01 – Računalno programiranje) u poslovnim djelatnostima multimedijalnih računalnih igara, DVD i video produkciji, novim medijima i medijskim komunikacijama, glazbi i glazbeno scenskoj umjetnosti, arhitekturi, dizajnu, grafici, modnom dizajnu, novoj medijskoj kulturi, modernim načinima oglašavanja.
 
Cjeloviti dokument Poduzetnički impuls 2013. možete naći ovdje