Poziv svim kulturnim i kreativnim organizacijama za sudjelovanje u istraživanju Europske komisije!

 

U svjetlu novog programa Kreativna Europa Europska komisija je pokrenula istraživanje na temu financiranja kulturnog i kreativnog sektora koje provodi IDEA Consult  i traje do sredine ožujka. Istraživanje uključuje i on-line anketu te pozivamo predstavnike svih kulturnih i kreativnih organizacija da se uključe i podijele svoje iskustvo na Internet stranici  http://www.eu-for-creativity.eu ili putem Twittera (@euforcreativity) !