Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske

>> Kliknite na naslovnu stranicu za download u PDF obliku


Sv. 21
Krasanka Majer Jurišić
Edita Šurina
Ivan Braut
Franjevački samostanski kompleks 
sv. Bernardina Sijenskog
u Kamporu na otoku RabuSv. 20Petar Puhmajer

STANCIJA DE FRANCESCHI
U SEGETU KOD UMAGASv. 19Tajana Pleše
Petar Sekulić, Andrej Janeš, Hrvoje Kalafatić, Kristina Jelinčić Vučković
Petrova gora – pavlinski samostan sv. Petra

Sv. 18Lana Križaj
Tezaurus spomeničkih vrsta
podatkovni standard u inventarima graditeljske baštineSv. 17Ivo Glavaš
Konzularni beneficijariji u rimskoj provinciji Dalmaciji


Sv. 16Krasanka Majer Jurišić
Edita Šurina
Velika Onofrijeva fontana u DubrovnikuSv. 14
  


    
Martina Juranović Tonejc
PUTNE BILJEŠKE MIJATA SABLJARA

 
Sv. 13-2Dinka Alaupović Gjeldum
ANTROPOLOGIJA PROSTORA
(Prilog 2 uz br. 29-30/2005.-2006., Zagreb, 2007.)


Sv. 13-1

Arsen Duplančić
SPLITSKE ZIDINE U 17. I 18. STOLJEĆU
(Prilog 1 uz br. 29-30/2005.-2006., Zagreb, 2007.)

Sv. 12

Ivan Srša
POŽEGA, CRKVA SV. LOVRE
(Prilog 1 uz br. 28/2004., Zagreb, 2004.)

Sv. 11


Hrvoje Malinar
VLAGA U POVIJESNIM GRAĐEVINAMA
Sistematika, dijagnostika, sanacija
(Prilog 2. uz br. 26-27/2000-2001., Zagreb, 2003.)
 
Sv. 10

Drago Miletić i Marija Valjato Fabris
SOKOLAC – FRANKOPANSKI PLEMIĆKI GRAD U BRINJU
(Prilog 1. uz br. 26-27/2000-2001., Zagreb, 2003.)
 
Sv. 9 

Ivo Šprljan
SKRADIN
Arhitektonski elementi i detalji
(Prilog uz br. 18-19/1992-93., Zagreb, 1997.)
 
Sv. 8 
 

Milan Kruhek i Zorislav Horvat
STARI GRAD SLUNJ
Od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde
(Prilog 8. uz br. 17/1991., Zagreb, 1993.)
 
Sv. 7

Silvije Novak, Marija Mirković
DVORAC MILJANA
(Prilog uz br. 16/1990.,Zagreb, 1990.)
 
Sv. 6

Tone Papić i Božica Valenčić
ŽUPNA CRKVA SVIH SVETIH U ĐAKOVU
(Prilog uz br. 14-15/1988-1989., Zagreb, 1990.)
 
Sv. 5

Ivy Lentić-Kugli, Silvije Novak, Doris Baričević i Radovan Ivančević
ISUSOVAČKA CRKVA I SAMOSTAN U VARAŽDINU
Prilog istraživanju (Prilog uz br. 13/1987., Zagreb, 1988.)
 
Sv. 4a
 

KATALOG RADOVA RESTAURATORSKOG ZAVODA HRVATSKE 1966-1986
(Prilog 3. uz br. 12/1986., Zagreb, 1987.)
 
Sv. 4 
 

Milan Kruhek
STARI GLINSKI GRADOVI I UTVRDE
(Prilog 2. uz br. 12/1986., Zagreb, 1987.)
 

Sv. 3 

 

Drago Miletić i Marina Valjato-Fabris
KAPELA SV. FILIPA I JAKOVA NA MEDVEDGRADU
(Prilog 1. uz br. 12/1986., Zagreb, 1987.)
 
Sv. 2 
 

Marijan Orlić
ANTIČKI BROD KOD OTOKA ILOVIKA
(Prilog uz br. 10-11/1984-1985., Zagreb, 1986.)
 
Sv. 1 
 

Pavuša Vežić
CRKVA SV. TROJSTVA (SV. DONATA) U ZADRU
Konzervatorski radovi i rezultati istraživanja (Prilog uz br. 8-9/1983., Zagreb, 1985.)