Kreće pilot projekt ekonomije u kulturnoj raznolikosti

 

Na poticaj Europskog parlamenta Europska unija je, u siječnju 2013., financirala i pokrenula projekt kojim će isprobati nove načine financiranja, produkcije i širenja kulturnog sadržaja putem ICT tehnologija.

Projekt vodi Peaceful Fish Productions Ltd. zajedno s MfG-em, javnom inovacijskom agencijom za ICT i medije iz Baden Württemberga i Kennisland-om. Projekt bi trebao doprinijeti lakšem pristupu kulturi (uključujući i kulturnu baštinu) i pismenosti u području kulture putem online uređaja te promociji kulturne raznolikosti u digitalnom okruženju.

Pomak u digitalno doba donosi iznimno velike promjene u načinu stvaranja, upravljanja, pristupanja, korištenja, ali i prihodovanja od kulturnih dobara te bi kulturni operateri trebali razvijati strategije koje se temelje na novim poslovnim modelima koristeći prednosti digitalnih tehnologija.

Europska komisija će u drugoj polovici godine odabrati i promovirati između 10 i 15 novih i još neisprobanih ideja koje govore o inovativnim načinima korištenja ICT tehnologija u cilju financiranja, korištenja i širenja kulturnog sadržaja. 

Više...