Novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013.

 

U skladu s dosadašnjim iskustvom nacionalnog sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera u programu EU Kultura kao i prijekom potrebom za poboljšanje dobre prakse, ministrica kulture prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić je donijela novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. koji u cijelosti možete pogledati ovdje.

Osnovna promjena tiče se uvođenja Zahtjeva za sufinanciranje kao propisane i formalizirane forme čijim se popunjavanjem i pravodobnim slanjem Službi za KKT stječe mogućnost sufinanciranja projekta. Zahtjev je potrebno ispuniti i poslati u roku od deset dana od roka Izvršne agencije za predaju natječajne dokumentacije odnosno do 19. studenog 2012. godine do 16:00 sati.