EU-Brazil – Konferencija na temu kreativne ekonomije, Rio de Janeiro, 20. – 21. lipnja

 

Uzimajući u obzir stratešku važnost kulturnog i kreativnog sektora u socijalnom i ekonomskom razvoju, cilj je ove konferencija potaknuti raspravu na temu mogućnosti i izazova za razvoj kreativnog sektora u EU i Brazilu kao i pronalaženje mogućnosti za suradnju u ovom području. Rasprava će se fokusirati na sljedeća područja: kreativni teritoriji/klasteri, obrazovanje za kreativne vještine, tehnologije i nove poslovne modele, istraživanje i mapiranje. Ciljana publika ove konferencije su javni i privatni menadžeri u kulturi, istraživači, profesionalci i poduzetnici u kreativnom sektoru. Konferencija je jedna u nizu događaja na temu kulture i održivosti koja će biti organizirana na marginama konferencije Rio+20.
 
Više informacija i obrazac za registraciju nalaze se ovdje.