Kontakt

Program Europske unije Kultura 2007. – 2013. na nacionalnoj razini koordinira Služba za kulturnu kontaktnu točku (Cultural Contact Point) Ministarstva kulture koja je u svim zemljama članicama Programa uspostavljena radi pružanja informacija o Programu, održavanja informativnih dana, seminara i radionica te individualnih konzultacija i tehničke pomoći vezane uz sudjelovanje u programu Kultura.

 
Adresar Kulturnih kontaktnih točaka u ostalim zemljama članicama Programa možete naći ovdje.  
 

Mladen Špehar
Anja Mamić 
 
Služba za kulturnu kontaktnu točku
Sektor za europske poslove i medije
Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb

tel.: +385 (0)1 4866 326
tel.: +385 (0)1 4866 293
fax: +385 (0)1 4866 586
mob:. + 385 99 267 4534
e-pošta:
ccp@min-kulture.hr    

 
Publikacije Službe za kulturnu kontaktnu točku