Natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"

 

Na temelju članaka 8. i 21. Zakona o Zakladi „Kultura nova“ („Narodne novine“ broj 90/2011) i članka 15. Statuta Zaklade „Kultura nova“, Upravni odbor Zaklade raspisuje
 


N A T J E Č A J
ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE ZAKLADE „KULTURA NOVA“

 
 
Mandat upravitelja/ice Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.
 
Uvjeti:
 • završen diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti;
 • pet godina iskustva na poslovima menadžmenta u kulturi (organizacijsko, programsko i financijsko upravljanje);
 • izvrsno poznavanje djelovanja civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • dobro poznavanje kulturno-političkog okvira u RH;
 • osnovno poznavanje institucionalnog okvira EU;
 • dobro poznavanje EU programa i fondova za kulturu;
 • poznavanje mehanizama kulturne suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini;
 • izvrsne komunikacijske vještine u internoj i javnoj komunikaciji;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računalu.
 
Prijava mora sadržavati sljedeće:
 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje;
 • pisane preporuke ako ih posjeduje;
 • dokaz o stručnoj spremi – ovjerena preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starija od 30 dana).
 
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu: Zaklada „Kultura nova“, Savska cesta 41/8, p. p. 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata/kinje za upravitelja/icu Zaklade 'Kultura nova'“.
 
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon imenovanja.
 

 
Zaklada „Kultura nova“
Zagreb