Glas Slavonije - Arheolozi otkrili petnaestak lokaliteta s mogućim povijesnim nalazima

PRVA SUSTAVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U LOVASU
 
U srijemskom selu Lovaš - gdje se za arheološke nalaze prvi put saznalo još na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće - provedena su sada i prva sustavna arheološka istraživanja. Arheolozi su u Lovašu proveli tri tjedna i pritom identificirali 15-ak lokacija na kojima se tijekom povijesti "nešto događalo".
 
Ti se lokaliteti uglavnom nalaze na povišenim platoima unutar samog sela. Sanjin Mihelić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu rekao je novinarima i kako su arheološkim istraživanjima u Lovašu obuhvatili lokalitete Starog groblja i Kalvarije, a za ovaj potonji utvrdili su da je izuzetno vrijedno nalazište. Arheolozi su otvorili nekoliko sondi u kojima su naišli na ostatke keramike. Mihelić je potvrdio da je riječ o tragovima višestrukog naseljavanja toga područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom više tisuća godina. Dodao je kako se zasad može govoriti o nalazima keramike iz razdoblja neolitika, brončanog i željeznog doba, kao i srednjeg vijeka.
 
- Do sada se nije znalo da je područje susjednog platoa Sljivici i Orašje također vrlo bogato arheološkim nalazima, a postoje i indicije o postojanju groblja iz nekih povijesnih razdoblja - dodao je Mihelić nakon završetka istraživanja, što ih je financiralo Ministarstvo kulture. Arheolozima je u radu pomagala i Općina Lovas.
 
Inače, prve arheološke nalaze iz Lovaša je početkom 20. stoljeća u Arheološki muzej u Zagrebu slao tadašnji lovaški župnik, dok je 1938. u tom srijemskom selu i posve slučajno, prilikom poljoprivrednih radova, iskopana vrlo vrijedna ostava brončanih predmeta iz razdoblja srednjeg brončanog doba.
 
S. BUTIGAN
 
 
GLAS SLAVONIJE, 31.10.2011.