Javni poziv za imenovanje člana/ice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

Vlada Republike Hrvatske objavljuje:

  
Javni poziv za imenovanje člana/ice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji
   
   

I. Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine, broj 96/2001), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata/tkinja za imenovanje člana/ice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.
   
II. Za člana/icu Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
Mandat članova/ica Upravnog vijeća je četiri godine.
    
III. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje člana/ice Upravnog vijeća Hine iz reda zaposlenih u Hini.
  
IV. Prijave, uz koje je obavezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
  
Ministarstvo kulture,
Runjaninova 2,
10 000 Zagreb  
 
s naznakom: „Prijava kandidata/tkinja za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji"