Bilješke sa sjednica


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Sjednica je održana 11. siječnja 2023. godine s početkom u 10 sati u elektroničkom obliku putem aplikacije MS Teams.
 
Prisutni:
- predsjednica Hrvatskog arhivskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće) mr. sc. Nataša Mučalo, članovi Vijeća: dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, dr. sc. Dražen Kušen, dr. sc. Ante Gverić i mons. Nedjeljko Pintarić.
- iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, Ivana Prgin, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar i  Martina Kovač, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost.
Predsjednica Vijeća pozdravila je prisutne te ih pozvala da se izjasne o predloženom dnevnom redu:
 
 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 2. Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2024. godinu
 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova / prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 4. Prijedlog za imenovanje članova povjerenstava Hrvatskog arhivskog vijeća
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci u 2023. godini
 6. Izvješće Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci o održanim stručnim ispitima
 7. Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini
 8. Razno:
 1. Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2024. godini
 2. Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja
  dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2024. godini
 
 
Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća.
 
Ad. 2. Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2024. godinu
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2024. godinu.
 
Ad. 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova / prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
Zaključak:
Vijeće predlaže da se zvanje arhivskog savjetnika dodijeli sljedećim kandidatima:
1. Maja Kovačević Kuzmanić, Državni arhiv u Splitu
2. Lucija Zore, Hrvatski državni arhiv
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivskog tehničara dodijeli sljedećem kandidatu:
1. Đuro Šturica, Državni arhiv u Dubrovniku
 
Ad. 4. Prijedlog za imenovanje članova povjerenstava Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Zaključak:
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci i Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.
 
 
1. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci:
 
Za predsjednika:   dr. sc. Nenad Bukvić, Hrvatski državni arhiv
Za članove:           Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
                              mr. sc. Ladislav Dobrica, Hrvatski državni arhiv
 
Za zamjenike:     dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
                             Diana Mikšić, Hrvatski državni arhiv
                            doc. dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru
 
2. Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva:
 
Za predsjednika:  dr. sc. Tomislav Car, Hrvatski državni arhiv
Za članove:          Karmen Markezić, Državni arhiv u Pazinu
                             Ana Tuk, Državni arhiv u Varaždinu
 
Za zamjenike:      Nela Kušanić, Državni arhiv u Sisku
                             Nada Klobučar, Državni arhiv u Gospiću
                            dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
  
 
Ad. 5. Izvješće o radu Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci u 2023. godini.
 
Ad. 6. Izvješće Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci o održanim stručnim ispitima
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci o održanim stručnim ispitima.
 
Ad. 7. Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini.
 
Ad. 8. Razno:
Vijeće je primilo na znanje Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2024. godini i Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2024. godini.
 
Nakon što je iscrpljen Dnevni red, sjednica je zaključena u 10:20 sati.
 
 


Sažetak 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Sjednica je održana 28. rujna 2023. godine s početkom u 11 sati u Maloj dvorani Ministarstva kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.
 
Prisutni:
U radu sjednice sudjelovali su: mr. sc. Nataša Mučalo, predsjednica,  članovi Vijeća: dr. sc. Silvija Babić, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, dr. sc. Dražen Kušen, dr. sc. Ante Gverić i mons. Nedjeljko Pintarić. Iz Ministarstva kulture i medija: ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
 
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova / prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 4. Programi rada državnih arhiva za 2024. godinu
 5. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća.
 
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik 3. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća.
 
Ad. 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova / prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 
Vijeće predlaže da se zvanje arhivskog savjetnika dodijeli sljedećim kandidatima:
 
1. dr. sc. Katarina Horvat, Državni arhiv u Zagrebu
2. Ivana Kuhar, Hrvatski državni arhiv
3. Ana Tuk, Državni arhiv u Varaždinu
4. Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu
 
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivista dodijeli sljedećim kandidatima:
 
1. Božidar Kereković, Državni arhiv u Zagrebu
2. Marina Selnik, Hrvatski državni arhiv
3. Tamara Šarić Šušak, Državni arhiv u Zadru
 
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivskog tehničara dodjeli sljedećem kandidatu:
1. Mladen Čumbrek, Državni arhiv u Zagrebu
 
 
Ad. 4. Programi rada državnih arhiva za 2024. godinu
 
Članovima Vijeća dostavljeni su programi/planovi rada državnih arhiva za 2024. godinu.
 
Vijeće je predložilo izradu prijedloga strukture programa/planova rada te zadužilo Radnu skupinu za izradu jedinstvenog sustava izvješćivanja u sastavu: mr. sc. Nataša Mučalo, ravnateljica (Državni arhiv u Šibeniku), dr. sc. Silvija Babić, pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost (Hrvatski državni arhiv), Ivana Prgin, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar (Ministarstvo kulture i medija) i Martina Kovač, viša stručna savjetnica (Ministarstvo kulture i medija) 
 
Ad. 5. Razno
 
U raspravi je naglašena potreba ažuriranja popisa imenovanih mentora u arhivskoj struci te je istaknuta potreba osuvremenjivanja programa obrazovanja zaposlenika usklađen sa suvremenim potrebama rada u arhivu
Nadalje, iskazana je potreba za provedbu analize postojećih ljudskih kapaciteta, izradu plana njihovog jačanja u skladu s potrebama i zahtjevima suvremenog okruženja.
 
 

 
Sažetak 3. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Sjednica je održana 16. lipnja 2023. godine s početkom u 10 sati putem elektroničke pošte sukladno odredbi članka 11. Poslovnika o radu Hrvatskog arhivskog vijeća.
U radu sjednice sudjelovali su: mr. sc. . Nataša Mučalo, predsjednica, članovi Vijeća dr. sc. Ante Gverić, dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, dr. sc. Nedjeljko Pintarić, dr. sc. Dražen Kušen, dr. sc. Silvija Babić.
Zapisnik je vodila viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
 
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1.    Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
2.    Sažeta izvješća s ocjenom radova / prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
3.     Razno
 
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
 
Ad.1.   S obzirom na to da se nisu izjasnili svi članovi Vijeća, usvajanje Zapisnika 2. sjednice bit će predloženo na sljedećoj sjednici.
 
Ad.2. Sažeto izvješće s ocjenom radova - prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 
Vijeće predlaže da se zvanje arhivskog savjetnika dodijeli sljedećim kandidatima:
 1. Senad Ađulović, Državni arhiv u Bjelovaru
 2. Jasna Požgan, Državni arhiv za Međimurje
 3. Tomislav Car, Hrvatski državni arhiv
 
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivista dodijeli sljedećim kandidatima:
 1. Vedran Muić, Hrvatski državni arhiv
 2. Ivona Fabris, Državni arhiv u Dubrovniku
 3. Nikša Selmani, Državni arhiv u Dubrovniku
 
Ad. 3. Nije bilo rasprave
 
 
 


Sažetak 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 
Sjednica je održana 9. veljače 2023. godine s početkom u 11 sati u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.
 
U radu sjednice sudjelovali su: mr. sc. Nataša Mučalo, predsjednica, članovi Vijeća: dr. sc. Jozo Ivanović, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, dr. sc. Dražen Kušen i mons. Nedjeljko Pintarić. Iz Ministarstva kulture i medija: ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, načelnica Sektora za digitalizaciju, dokumentaciju i registar Ivana Prgin, viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku i knjižničnu djelatnost Martina Kovač.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
 2. Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2023. godinu
 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova - prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 4. Izvješće o održanim stručnim ispitima Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci
 5. Izvješće o radu Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci
 6. Izvješće o održanim stručnim ispitima Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
 7. Razno:
a. Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2023. godini
b. Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja
                dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća
Vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik 1. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća.
 
Ad. 2. Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2023. godinu
Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Hrvatskog arhivskog vijeća za 2023. godinu.
 
Ad. 3. Sažeto izvješće s ocjenom radova - prijedlog Stručnoga povjerenstva za viša stručna arhivska zvanja
 
Vijeće predlaže da se zvanje arhivskog savjetnika dodijeli sljedećim kandidatima:
 1. Ivana Posedi, Državni arhiv u Varaždinu
 2. Stjepan Prutki, Državni arhiv u Vukovaru
 
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivista dodijeli sljedećim kandidatima:
 1. Stanislav Artuković, Državni arhiv u Virovitici
 2. Marija Fajdić, Državni arhiv u Gospiću
 3. Manuela Kozić, Državni arhiv u Osijeku
 4. Mladen Vezmarović, Državni arhiv u Bjelovaru 
Vijeće predlaže da se zvanje višeg arhivskog tehničara dodjeli sljedećem kandidatu:
 1. Ivana Matijašić, Državni arhiv u Zagrebu
 
Ad. 4. Izvješće o održanim stručnim ispitima Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci
Vijeće je jednoglasno usvojilo predmetno izvješće o održanim stručnim ispitima Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci.
 
Ad. 5. Izvješće o radu Povjerenstva za stručne ispite u arhivskoj struci
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci.
 
Ad. 6. Izvješće o održanim stručnim ispitima Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
Vijeće je jednoglasno usvojilo predmetno izvješće  Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.
 
Ad. 7. Razno
 
a. Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2023. godini
 
Vijeće je primilo na znanje Plan stručnih ispita u arhivskoj struci u 2023. godini.
 
b. Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini
 
Vijeće je primilo na znanje Plan ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva u 2023. godini.