Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2011. godini (Rok: 15.11.2011.)

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2011. godini. (Rok: 15.11.2011.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 
 
Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2011. godini
 
 
 
1.
Ministarstvo kulture otkupljivat će izdanja domaćih izdavača i to:
 
·          djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
·          djela suvremene domaće književnosti i publicistike
·          prijevodi suvremene svjetske književnosti, znanosti i umjetnosti
 
Knjige otkupljene putem ovog Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike te ponovljena i komercijalna izdanja. Otkupljivat će se izdanja koja zadovoljavaju standarde kulture knjige objavljena tijekom 2010. i 2011. godine, a koja Ministarstvo kulture dosad nije otkupilo.
Otkupljivat će se izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.
 
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
3.
Uz ponudu za otkup treba dostaviti:
·            prijavnicu
·            primjerak objavljene knjige
·            podatke o knjizi, autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku.
 
4.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena i zaključena on line prijavnica.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
5.
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 15. studenoga 2011. godine.
 
6.
Knjige dostavljene u prilogu ponude neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućene narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
  
 
   
Zagreb, 11. ožujka 2011.
 
Klasa: 612-10/11-02/0001
Urbroj: 532-07-01/2-11-01