Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini namijenjen javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općina i gradova (Rok: 19.03.2011.)

Predlagatelj projekta može biti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine ili grada.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09), a u svezi sa člankom 172. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05 i 139/08) objavljuje
 
 
Javni poziv
 
za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini namijenjen javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općina i gradova
 
 
 
1.     Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti projekti koji se odnose na zaštitu prirodnih vrijednosti od međunarodnog i državnog značenja, odnosno zaštićena područja i područja ekološke mreže,  kao temeljne vrijednosti Republike Hrvatske u skladu s općim načelima i osnovnim strateškim ciljevima Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti („Narodne novine“, br:143/08), s temom „Promicanje vrijednosti šuma“.
 
2.     Predlagatelj projekta može biti:
-       Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije.
-       Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine ili grada.
 
3.     Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
-       prijavnicu,
-       detaljan opis projekta,
-       dokaz o prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima predlagatelja u radu na zaštiti prirode.
 
4.     Prijavnice se nalaze na internetskoj adresi: www.min-kulture.hr, a mogu se dobiti i u Ministarstvu kulture.
 
5.     Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o dodjeli sredstava projektima.
 
6.     Po projektu će se odobriti najviše 50.000 kuna (slovima: pedesettisuća kuna).
 
7.     Prednost imaju projekti koji do sada nisu dobili financijsku potporu Ministarstva kulture.
 
8.     Prijave sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „Prijava za javni poziv namijenjen javnim ustanovama – molim ne otvarati“, mogu se predati osobno ili poslati poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.        
 
9.     Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva.
 
10.   Prijava projekta koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u   prijavnici, kao i prijava koja se ne dostavi u navedenom roku neće se razmatrati.
 
 
 >>>  Prijavnice
 
 
KLASA: 612-07/11-49/0085
URBROJ: 532-08-11-01
Zagreb, 09. veljače 2011.