Hrvatska prepoznata na europskoj cirkuskoj karti

Predstavnici Ministarstva kulture i Male performerske scene sudjelovali su u Londonu na prvom Europskom seminaru o kulturnim politikama prema cirkusu i street artu. Tema seminara, namijenjenog službenicima tijela koja osiguravaju javne kulturne potpore bila je naslovljena "Politike i sheme potpore za sektore street arta i cirkusa u Europi“. Prema informacijama iz Cirkuskog informacijskog centra, na skupu su sudjelovali službenici iz 11 europskih zemalja, a naše Ministarstvo kulture predstavljala je Iva Haste-Sočo, načelnica Odjela za dramsku umjetnost. Čast da uvodnim predavanjem na temu "Cirkuske umjetnosti u Europi“ otvori prvi ovakav europski seminar na visokom nivou pripala je Ivanu Kralju, predsjedniku Male performerskescene i ravnatelju zagrebačkog Festivala novog cirkusa. - Mala performerska scena i Hrvatska bili su spominjani i u prezentacijama primjera dobre prakse kolega iz Španjolske, Švedske, Francuske i Velike Britanije, dodatno svjedočeći o značaju projekata kojima je proteklih godina pridonosila razvoju cirkusa i street arta ne samo u okvirima Hrvatske, nego i Europe, ističu u CIC-u. (B. Ć. J.)
  
NOVI LIST, 26.01.2011.