Glas Slavonije - Izgradnja arheološko-turističkog lokaliteta

VUČEDOL DOGODINE DOBIVA ZVJEZDARNICU I PLANETARIJ
 
Arheološko-turistički lokalitet Vučedol kao središte jedne od najstarijih europskih kultura do kraja bi iduće godine mogao poprimiti posve drukčiji izgled zahvaljujući velikom projektu Ministarstva kulture Vukovar - Vučedol - Ilok.
  
Punoga naziva "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Vukovar-Vučedol-Ilok", taj se projekt financira sredstvima hrvatske Vlade i Razvojne banke Vijeća Europe, a njegov je aktualni trenutak, u kontekstu radova na Vučedolu, jučer predstavljen u vukovarskoj palači Srijem.
 
"Na vučedolskom projektu radi se punom parom. Na jednom od najpoznatijih arheoloških lokaliteta u ovom dijelu Europe izgradit će se muzej vučedolske kulture i arheološko-turistički kompleks, pa je ovo prilika za presjek radova na lokaciji. Paralelno se radi i na izgradnji šetnice i obaloutvrde od ušća Vuke u Dunav do Vučedola, a nužno je osposobiti i turističke, sportske i rekreativne sadržaje. Uz mogućnost nastavka istraživanja vučedolske kulture, na tom lokalitetu planira se izgradnja zvjezdarnice i planetarija, a sve na tragu otkrića prof. Aleksandra Durmana i njegovog Oriona", pojasnila je Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar.
 
Projekt vrijedan 226 milijuna kuna obuhvaća obnovu dvorca Eltz, barokne jezgre Vukovara, starog grada Iloka i tamošnjeg dvorca Odescalchi te izgradnju svih sadržaja na Vučedolu. Cilj je projekta istraživanje, obnova i prezentiranje kulturne baštine istoka Hrvatske, ali i obogaćivanje kulturnog krajolika, podizanje razine svijesti stanovništva te poboljšanje turističke ponude, zapošljavanja i razvoja regije.
 
"Završetkom projekta, koji se radi po najvišim standardima struke, Vučedol će se na svjetskoj arheološkoj karti moći prezentirati na dostojan način na samom lokalitetu. Potrudit ćemo se razne aspekte lokaliteta povezati^ u cjelinu", najavila je Branka Šulc, ravnateljica Uprave za kulturni razvitak u Ministarstvu kulture, ujedno i voditeljica projekta. Na skupu je istaknuto i kako je posve jasno da bi projekt Vukovar - Vučedol - Ilok mogao potaknuti i gospodarski razvitak vukovarskog i iločkoga kraja, dovesti više turista, predstaviti bogatu kulturnu i povijesnu baštinu toga kraja te ih na poseban način integrirati u ekonomski i društveni život zajednice.
 
TURISTIČKI POTENCIJAL
 
Uz muzejske i kulturne sadržaje projektom je predviđena mogućnost nastavka arheoloških istraživanja, zaštita prirodnog okoliša i krajolika, obnova rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja te izgradnja sportskih terena. Vučedol bi trebao postati i zanimljiva turistička destinacija, pa su za realizaciju projekta zainteresirani i turistički djelatnici. "Turistički potencijal Vukovara iznimno je velik, a izgradnjom sadržaja na Vučedolu samo će se dodatno proširiti. Suradnja Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva turizma posebno je snažna, pa smo podržali brojne projekte s ovih prostora, jer ovaj kraj ima veliku perspektivu u razvoju turizma", poručio je iz Vukovara Branko Grgić, državni tajnik u Ministarstvu turizma.
 
MLADEN OBRENOVIĆ
 
GLAS SLAVONIJE, 16.09.2010.