Javno izlaganje prijedloga za proglašenje područja „Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak“posebnim rezervatom-botaničkim

Ministarstvo kulture održalo je 9. travnja 2010. godine u Požegi javno izlaganje Prijedloga za proglašenje područja „Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak“ posebnim rezervatom-botaničkim.

Javno izlaganje obavljeno je u postupku javnog uvida koji se sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 70/05 i 139/08), provodi u Velikoj i Požegi od 29. ožujka do 29. travnja 2010. godine. 


 
Javnom izlaganju pored djelatnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javne ustanove „Park prirode Papuk“ i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Požeško-slavonske županije, nazočili su djelatnici Zavoda za prostorno uređenje i Ureda državne uprave Požeško-slavonske županije, predstavnici Turističke zajednice „Općine Velika“, predstavnici tvrtki „Velički kamen“ d.o.o. Velika i „Hrvatske šume“ d.o.o., UŠP Požega, kao korisnici predmetnog prostora te Vlado Boban, načelnik Općine Velika i Mirko Tomašević, profesor.
U okviru javnog izlaganja Kornelija Pintarić, ravnateljica Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture prezentirala je zakonodavni okvir, a Ivica Samardžić, ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Papuk“ i Goran Radonić, stručni voditelj navedene ustanove, stručnu podlogu predmetnog Prijedloga za proglašenje područja „Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak“ posebnim rezervatom-botaničkim.
 

 
Nakon vrlo iscrpne i argumentirane prezentacije predmetnog Prijedloga za proglašenje, provedena je javna rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici gotovo svih nazočnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te tvrtki korisnika navedenog prostora.
 
Pretežiti dio primjedbi na prezentirani Prijedlog za proglašenje područja „Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak“ posebnim rezervatom-botaničkim, odnosio se na posljedice koje će proisteći donošenjem Uredbe o proglašenju predmetnog područja zaštićenim, na zatečenu površinsku eksploataciju tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Pliš-Mališćak“, ležište „Veličanka II“ i koridor dijela zaobilaznice Velike u zapadnom dijelu predmetnog područja predloženog za zaštitu.
 
Po provedenoj sadržajnoj raspravi, podržan je predmetni Prijedlog za proglašenje područja „Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak“ posebnim rezervatom-botaničkim, s tim da se dodatni prijedlozi, očitovanja i primjedbe na navedeni Prijedlog za proglašenje, mogu upisati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida ili dostaviti Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb, provoditelju postupka proglašenja, zaključno s datumom završetka javnog uvida.


Najave