Crkva sv. Jurja u Bobovišćima na Braču

Reagiranje Ministarstva kulture na urušavanje dijela svetišta crkve sv. Jurja u Bobovišćima na Braču.

Vezano uz urušavanje stropa u svetištu crkve sv. Jurja u Bobovišćima na Braču te uz navode gospodina Zara člana Crkveno-ekonomskog vijeća o brojnim upozorenjima Ministarstvu kulture o stanju zvonika crkve sv. Jurja smatramo nužnim iznijeti slijedeće:

Crkva sv. Jurja u Bobovišćima zaštićeni je spomenik kulture Rješenjem iz 2005. godine dok su radovi na popravku krova crkve izvršeni 2004. godine na inicijativu bivšeg župnika don Teodora Dorotića. U to vrijeme crkva nije bila upisana u registar kulturnih dobara te u tom smislu konzervatori nisu bili uključeni u izdavanje dozvola i konzervatorski nadzor.

Vezano uz zamolbe za financiranjem odnosno sanacijom, potrebno je reći da su Ministarstvu kulture podnijeti zahtjevi jedino za sanaciju zvonika crkve sv. Jurja u Bobovišćima koji su za 2010. godinu i odobreni u traženom iznosu od 150.000 Kn.

Nadalje, nakon pisma gospodina Zare o ruševnom stanju zvonika upućenog Konzervatorskom odjelu u Splitu i kabinetu ministra ove godine valja reći da se na isto reagiralo tako da je donijeta preporuka da zvonik pregleda ovlašteni statičar Egon Lokošek dipl.ing. arh. što je isti i učinio. Navedeno mišljenje statičara upućeno je i u prilogu prijavnice za financiranje na natječaj Ministarstva kulture.

Odmah nakon saznanja o urušavanja djela stropa u svetištu crkve sv. Jurja u Bobovišćima na Braču inspekcija Ministarstva kulture izašla je na uvid kako bi utvrdila činjenično stanje, te kako bi se što prije u okviru mogućnosti moglo pristupiti sanaciji.

Najave