Javni poziv za ovlaštenje veterinarskih organizacija i privatnih praksi za označavanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinja i upis u bazu označenih životinja (Rok: 07.01.2009.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske temeljem članka 104. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05 i 139/08), a u svezi s člankom 24. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu („Narodne novine“ broj 70/09) objavljuje
 
Javni poziv
za ovlaštenje veterinarskih organizacija i privatnih praksi
za označavanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinja i upis u bazu označenih životinja
I.
1.       Javni poziv objavljuje se za davanje ovlaštenja veterinarskim organizacijama i privatnim praksama, za označavanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinja i upis strogo zaštićenih i zaštićenihživotinjau bazu označenih životinja.
2.       Pravo prijave na Javni poziv imaju veterinarske organizacije i privatne prakse koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za djelatnosti označavanja životinja.
3.       Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
         ispunjenu prijavnicu
         dokaz o registraciji djelatnosti označavanja životinja
         izjavu da veterinarska organizacija, odnosno privatna praksa posjeduje odgovarajuću opremu za vođenje evidencije (u elektronskom obliku) o označavanju zaštićenih životinja, kao i pristup internetu;
         podatke o osobi (dr. vet. med.) koja će unutar ovlaštene veterinarske organizacije, odnosno privatne prakse obavljati označavanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih životinja.
Prijavnice se mogu preuzeti u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, ili na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.
II.
1.       Prijave sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili predati osobno Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, uz naznaku „Za Javni poziv – ovlaštenje veterinarskih organizacija i privatnih praksi“.
III.   
1.       Ministarstvo pridržava pravo ovlastiti sve veterinarske organizacije i privatne prakse koje zadovolje tražene uvjete za pružanje navedenih usluga.
2.       Ovlaštena veterinarska organizacija ili privatna praksa, imat će obvezu voditi evidenciju iz članka 25. stavak 1. Pravilnika.
IV.
1. Rok za podnošenje prijave je 07. siječnja 2010 godine.
2. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
V. 
1. Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva kulture.
 
 
 
 
KLASA: 612-07/09-49/0800
URBROJ: 532-08-01-04/4-09-1