Područja Hrvatske značajna za floru

Područje značajno za floru (eng. Important Plant Area - IPA) je prirodni ili poluprirodni lokalitet koji pokazuje izuzetno botaničko bogatstvo i/ili sadrži izuzetan sastav rijetkih, ugroženih i/ili endemičnih svojti i/ili vegetacije visokog botaničkog značenja.

Identifikacije IPA u Hrvatskoj započela je 2006. godine u sklopu projekta "Područja značajna za floru – Hrvatska 2006-2008 (Important Plant Areas – Croatia 2006-2008)". Provedbu je koordinirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partner ustanovom PlantLife International iz Velike Britanije, te financijsku potporu BBI-Matra Programa Nizozemske vlade. U Hrvatskoj je ustanovljeno 98 područja značajnih za floru s ukupnom površinom od 9704 km2 što čini 17,15% ukupnog kopnenog državnog teritorija.
 
Više informacija o područjima značajnim za floru u RH, kao i nacrt dokumenta "Područja Hrvatske značajna za floru" se može naći na Internet stranicama Hrvatskog botaničkog društva
 
Molimo da svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt dokumenta "Područja Hrvatske značajna za floru" dostavite kontakt osobi: Prof. dr. sc. Toni Nikolić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Botanički zavod, Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb, Tel: 01 489 8064; Fax: 01 489 8093,
Mail: toni@botanic.hr; http://www.botanic.hr.   
 
Rok za davanje primjedbi je 20. rujna 2009. godine.


Najave