Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija "Brijuni 2008."

Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine u sklopu teme „Stručna i znanstvena istraživanja te izrada koncepcije primjerene uporabe austrougarskih fortifikacija“ godine 1998. pokreće stručnu obradu i primjereno vrednovanje desetljećima u nas posve zapuštenih fortifikacijskih objekata iz razdoblja 19. i početka 20. stoljeća. Njihovo je stanje posljedica nedovoljne spoznaje o iznimnoj kulturno-povijesnoj vrijednosti ove vrste kulturne baštine i nedostatka opće koncepcije njihove prenamjene, a napose nedostatka suradnje između nadležnih institucija i zainteresiranih strana. Posao, koji se pretežno odvija putem Međunarodne radionice u sklopu tematski osmišljenih programa prioritetno je usmjeren na obradu relativno dobro očuvanoga složenog obrambenog sustava austrougarske pomorske pojasne tvrđave Pula. Njezini su pojedini elementi i danas sastavni dio urbanističke strukture grada, te važan dio kulturnoga krajolika šireg područja južnoga dijela Istarskog poluotoka. Prvi je takav program, namijenjen studentima arhitekture, proveden na Malome Brijunu godine 2001. kao začetak edukacijsko-znanstvenih programa Nacionalnog parka „Brijuni“ predviđenih Razvojnim i revitalizacijskim programom za Brijune Vlade Republike Hrvatske.
 
S vremenom interes za sudjelovanje u aktivnostima Radionice pokazali su i studenti drugih stručnih disciplina: krajobrazne arhitekture, povijesti umjetnosti, građevine, geografije.  Dosad je održano sedam radionica čiji je zadatak bila obrada utvrda pojedinih obrambenih grupa  u sustavu tvrđave Pula (Brioni, Barbariga, Verudela). U realizaciji programa sudjelovalo je 120 studenata  iz Poljske, Italije, Bosne i Hercegovine, te Hrvatske, a sve aktivnosti vodili su ili nadzirali ugledni stručnjaci za vojnu arhitekturu iz različitih stručnih institucija: fakulteta, te drugih znanstvenih i stručnih ustanova. Rad prate i pojedini entuzijasti. Da se zadaci obavljaju na visokoj stručnoj razini  pridonijeli su svojim bogatim iskustvom poljski stručnjaci i studenti, svi od reda članovi znanstvene udruge Architektura militaris. Ta je udruga osnovana početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta tehničkih znanosti u Krakowu radi proučavanja fortifikacijskog sustava austrougarske pojasne tvrđave Kraków, koja potječe iz istoga razdoblja kao tvrđava Pula.
 
Program Radionice obuhvaća različite zadaće, kao što su identifikacija i detaljna evidencija sačuvane fortifikacijske arhitekture, inventara i opreme, izrada arhitektonskih snimaka utvrda i odabranih detalja. Potom izradu studija i analize za valorizaciju utvrda, kao i specifičnoga fortifikacijskog krajolika, i konačno analize, te prijedloge namjena prostora i građevina uzimajući u obzir njihovu očuvanost i vrijednosnu klasifikaciju.
 
Proteklih se godina program, uz sredstva iz redovite djelatnosti Ministarstva kulture, realizirao zahvaljujući novčanoj potpori UNESCO-a, Hrvatskog odbora ICOMOS-a, Poglavarstva grada Pule, Zaklade HAZU, te logističkoj i financijskoj pomoći Turističke zajednice grada Pule, a napose Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni“ i tvrtki Aquarium Pula d.o.o. i Arenaturist d.o.o. Pula.
 
Opsežan dokumentacijski opus Radionice, kao i brojni diplomski, magistarski i doktorski radovi njezinih sudionika (zasad na fakultetima u Krakowu i Sarajevu), nisu samo doprinos našoj znanosti već su i odlična podloga za dalekosežne odluke, buduće planove i projekte revitalizacije napuštenih vojnih područja, te pojedinih utvrda.
 
Rezultati rada proteklih su godina prezentirani putem brojnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a stalna izložba radova postavljena je u tvrđavi na Malome Brijunu, te u fortu Verudela u Puli, kao dopunska informacija o našoj kulturnoj baštini njihovim posjetiteljima. Time se također nastoji skrenuti pozornost javnosti, napose lokalnih vlasti i nadležnih uprava na potrebu hitne valorizacije te specifične vrste kulturne baštine i potaknuti na suradnju stručnjake i ostale zainteresirane za njihovu zaštitu i uređenje. U konačnici želi se potaknuti kreiranje regionalne politike na području istraživanja, zaštite i obnove toga po mnogo čemu jedinstvenoga kulturnoga krajolika u sklopu širih kulturnih zona.
 
Aktivnosti Radionice pridonijele su intenziviranju rada na prikupljanju i obradi dokumentacije, te rada na pravnoj zaštiti pojedinih utvrda i obrambenih grupa, a također su inicirale pokretanje radova na sanaciji, obnovi i uređenju nekih utvrda.