Konferencija „UNESCO Media development indicators: Monitoring media development in Croatia”

 


Zadovoljstvo nam je pozvati vas na znanstvenu konferenciju „UNESCO Media development indicators: Monitoring media development in Croatia pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića, u organizaciji Centra za istraživanje medija i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Konferencija će se održati 25. rujna 2009. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6.
 
Cilj konferencije je da na temelju analize hrvatskog medijskog sustava kroz prizmu UNESCO-vih indikatora medijskog razvoja nakon duljeg vremena otvori utemeljenu stručnu kritičku raspravu o stanju u hrvatskom medijskom sustavu.
 
Konferencija je završni dio projekta „Monitoring medijskog razvoja – primjena UNESCO-vih indikatora medijskog razvoja“ koji provodi Centar za istraživanje medija i komunikacije (CIM) Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu uz potporu UNESCO-a i u suradnji s Communication Development Division UNESCO-a.
 
Projekt predstavlja prvu svjetsku primjenu UNESCO-vih indikatora medijskog razvoja, koji su usvojeni 2008. godine u Parizu. Cilj projekta je uspostavljanje redovite evaluacije demokratskog i profesionalnog razvoja hrvatskoga medijskog krajolika. Istraživanje se provodi prema indikatorima medijskoga razvoja UNESCO-a koji obuhvaćaju pet područja:
 
1)      zakonodavno-regulatorni sustav i nadzor koji osigurava slobodu izražavanja
2)      pluralnost i raznolikost medija, tržišnu ravnopravnost i transparentnost vlasništva
3)      mediji kao platforma za demokratskog dijalog
4)      profesionalni razvoj novinarstva i uloga profesionalnih nevladinih institucija
5)      infrastrukturni kapacitet (koji uključuje nove komunikacijske tehnologije).
 
Na konferenciji će uvodno govoriti i gospodin Wijayananda Jayaweera, direktor Communication Development Division UNESCO-a, te stručnjake sa sveučilišta, iz medijskih profesija i policy-makere.
 
Konferencija će biti prilika i za medijske stručnjake iz regije da se upoznaju s UNESCO-vim indikatorima medijskog razvoja te razmotre njihovu primjenu u svojim zemljama.
 
Organizator može snositi troškove puta i hotela za ograničen broj sudionika iz srednje i istočne Europe.
 
Preliminarni dnevni red konferencije. (ENG)

Molimo da prijave na konferenciju pošaljete na e-mail cim@fpzg.hr. Moći ćemo vam odgovoriti nakon 20. kolovoza 2009. godine.
 
 
 
Zrinjka Peruško
Predstojnica, Centar za istraživanje medija i komunikacije