Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
 


Članovi Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost:

Marko Gregur, prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević, Dorta Jagić, Katica Matković Mikulčić i dr. sc. Evelina Rudan Kapec.