Kontakt

Sektor za audiovizualne djelatnosti i poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama
Načelnik Sektora: Vjera Matković
tel: 01 4866 212
e-mail: vjera.matkovic@min-kulture.hr

Služba za audiovizualne djelatnosti
Voditelj Službe

Služba za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama
Voditelj Službe