Rebalans proračuna za 2009. godinu

 

MINISTARSTVO KULTURE
1.045.574.978
MINISTARSTVO KULTURE
286.283.562
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
81.647.358
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA
78.347.358
INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
2.000.000
OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA
500.000
OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA
800.000
PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE
204.636.204
HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO
200.000
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
5.700.000
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI
1.600.000
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
45.099.032
MATICA HRVATSKA
5.685.700
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
6.606.600
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
13.963.254
DAROVNI UGOVOR -OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG
UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
700.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)
884.104
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU
2.197.514
INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE
1.500.000
OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
24.000.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE
95.000.000
NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE
1.500.000
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE
71.189.272
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
46.841.036
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA
400.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA
800.000
ZAŠTITA PRIRODE
8.257.800
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
1.170.000
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA
2.240.000
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE
200.000
EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)
100.000
IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA
50.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI
143.000
OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE
100.000
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU PHARE PROJEKT)
691.936
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
10.195.500
ARHIVSKA DJELATNOST
74.713.530
PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI
5.500.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
69.213.530
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
96.820.304
PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI
21.467.881
NOVE MEDIJSKE KULTURE
4.803.254
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
70.549.169
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
129.913.226
PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI
43.524.881
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
86.388.345
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
60.943.616
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
7.843.616
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO
34.000.000
PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI
18.900.000
POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE
200.000
AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJI
74.830.769
PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA
74.090.000
INFORMATIVNE USLUGE HINA-i
22.010.000
MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA " GLAS HRVATSKE"
11.380.000
FILM I KINEMATOGRAFIJA
34.500.000
SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU
3.300.000
POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT
1.300.000
POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK
1.000.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk
600.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
740.769
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
740.769
DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
250.880.699
ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
216.200.427
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE
27.480.427
ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA
18.000.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
80.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
40.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a)
11.930.000
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI
3.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)
35.790.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM
RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA
34.680.272
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
34.680.272
 
 >>>  REBALANS PRORAČUNA ZAJEDNO SA DIJAGRAMIMA (Pdf, 82 Kb)