Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva (Rok za prijavu: 22.04.2009.)

Ministarstvo kulture raspisalo je Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine autora isključivo iz područja suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2008. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 47/90 i 27/93) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 137/08) raspisuje
 
Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine autora isključivo iz područja suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2008. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.
 
II.
Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela
7. elektronička djela
 
III.
Prijavi se obvezno prilaže partitura, odnosno digitalni zapis za elektroakustičke i multimedijalne skladbe, izjava o godini nastanka i trajanju djela te izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada. 
 
IV.
Jedan skladatelj ili skupina autora mogu prijaviti najviše dvije skladbe.
 
V.
Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Ako u nekoj od navedenih kategorija nema prijavljenih skladbi ili prijavljene skladbe ne udovoljavaju kvalitetom, moguće je povećati broj poticaja u ostalim kategorijama. Nedovršene skladbe i one didaktičke naravi neće se razmatrati. Poticajni iznos određuje ministar kulture na prijedlog Stručnog povjerenstva.
 
VI.
Pravo prijave na ovaj Poziv imaju državljani Republike Hrvatske.
 
VII.
Skladbe, isključivo iz područja suvremene umjetničke glazbe (točka I. Poziva), uz koje su priložene izjava o godini nastanka i trajanju djela, kao i izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada (točka III. Poziva), treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju.
 
VIII.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv otvoren je 20 dana od dana objave u sredstvima javnog priopćavanja.
KLASA: 612-03/09-01/0050
URBROJ: 532-06-01/3-09-01

Najave