Objava Opće obavijesti o nabavi za predujam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode

Opća obavijest o nabavi za predujam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode (Narodne novine, br. 9/09) . objavljena je 21. siječnja 2009. godine.

21. siječnja 2009. godine objavljena je Opća obavijest o nabavi za predujam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode (Narodne novine, br. 9/09) . 

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je Republici Hrvatskoj Predujam u iznosu od 500.000,00 USD za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode (Nature Protection Investment Project –NPIP) u 2009.godini. Sredstva Predujma odobrena su putem Ministarstva financija za Ministarstvo kulture koje će biti nositelj projekta i korisnik sredstva. Jedan od temelja za pokretanje projekta nalazi se u smjernicama i akcijskim planovima nove Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH (NN 143/08), koja predviđa niz aktivnosti za jačanje sustava zaštite prirode. 

Na web stranicama Svjetske banke dostupan je Dokument o projektnim informacijama Projekta ulaganja u zaštitu prirode  (Word)

U sklopu pripreme Projekta ulaganja u zaštitu prirode (u daljnjem tekstu „Projekt“) Ministarstvo kulture objavljuje natječaj za pružanje usluga koordinatora Projekta (jedan individualni konzultant) i natječaj za pružanje usluga stručnjaka za financijsko upravljanje Projektom (jedan individualni konzultant). 

Poziv na iskazivanje interesa za pružanje usluga koordinatora Projekta na engleskom jeziku možete pogledati ovdje, a Poziv na iskazivanje interesa za pružanje usluga stručnjaka za financijsko upravljanje ovdje.

Molimo zainteresirane kandidate da obavezno pročitaju priložene Opise obveza na engleskom jeziku. Natječaji se provode prema Smjernicama Svjetske banke: Smjernice za odabir i angažman konzultanata za zajmoprimce Svjetske banke, a rok za dostavu iskaza interesa naveden je u samom Pozivu. 
 

Najave