Nacionalno vijeće za kulturu

U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima, ministar kulture može sazvati Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno tijelo za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka.

Nacionalno vijeće za kulturu čine predsjednici kulturnih vijeća, zajedno s predsjednicima kulturnih vijeća osnovanih po posebnom zakonu, a predsjedava mu ministar kulture.

U radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i općina.