Arhivska djelatnost

>>> Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. pdf

>>> Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine (NN 110/19 )