Četvrta ministarska konferencija ministara kulture JI Europe – Most prema zajedničkoj budućnosti

10.9.2007. - Četvrta ministarska konferencija ministara kulture JI Europe koja će se održati u Zadru od 9. do 10. rujna 2007. u organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske čiji će domaćin biti ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić.Četvrta ministarska konferencija ministara kulture JI Europe osigurat će kontinuitet suradnje i daljnje jačanje dijaloga razumijevanja, tolerancije i poštovanja kulturne raznolikosti u regiji.

Konferencija u Zadru nastavlja se na prethodne konferencije, kao i na Summit održan u Opatiji (2006.), na kojem su šefovi država jugoistočne Europe potvrdili svoju potporu produbljivanju i jačanju kulturne suradnje naglašavajući važnost "komunikacije naslijeđa". Cilj konferencije je omogućiti još bolju koordinaciju i umrežavanje, te ostvarenje konkretnih projekata zaštite i valorizacije kulturne baštine JI Europe, kako na području kulturne baštine u svim njenim pojavnostima od nematerijalne do materijalne, tako i na lokalitetima svjetske baštine i rezervatima biosfere. Na promociju novih pristupa upravljanja kulturnim i prirodnim dobrima kroz stručno osposobljavanje upravljačkih tijela i izgrađivanje ekološke svijesti lokalnog stanovništva, te razrade strategije održivog turizma, nadovezuje se i rad budućeg Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru- kao izvrsna mogućnost suradnje na kulturnom i znanstvenom polju, te promocija Konvencije za zaštitu podmorske kulturne baštine kojoj je Hrvatska jedna od prvih potpisnica. Kroz jedan takav znanstveno-istraživački centar koji bi bio važan za cijelu JI Europu, ali i šire područje Mediterana na području podmorske kulturne baštine, jačale bi aktivnosti i u slijedećim segmentima: očuvanju i upravljanju kulturnom baštinom (materijalnom i nematerijalnom), razvoju ljudskih kapaciteta- kroz seminare, radionice, ljetne škole, pružanje tehničke pomoći i razvoj istraživačkih kapaciteta, promociji međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, te promociji i razvoju kulturnog turizma.

Na Konferenciji sudjeluju - Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bugarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija te UNESCO i Talijanska Republika.

Predstavnici ostalih partnerskih zemalja u okviru Pakta za stabilnost pozvani su kao promatrači.

Prva ministarska konferencija o kulturnoj baštini u JI Europi održana je u Mostaru 2004. u zajedničkoj organizaciji UNESCO-a i talijanske Vlade.

Druga ministarska konferencija održana je u Veneciji 2005., također u organizaciji UNESCO-a i talijanske Vlade, te potvrdila želju međunarodnih i nacionalnih institucija u regiji za suradnjom i vrednovanjem kulturne baštine JI Europe, blaga koje treba sačuvati, ali koje je i strateški izvor za razvoj ekonomskih i ljudskih potencijala kako je istaknuto u Venecijanskoj deklaraciji. Utvrđeni su i novi oblici suradnje kroz nove partnere- talijanske regije i na taj način je istaknuta važnost lokalnih vladinih ustanova i čimbenika u kreiranju kulturnih politika. Nadalje, osnovano je novo operativno tijelo Međunarodna radna grupa koja će pomagati UNESCO-ovom Uredu BRESCE u Veneciji u definiranju i implementaciji svih projekata nastalih iz ove suradnje.

Makedonija je bila domaćinom Treće ministarske konferencije o kulturnoj baštini u JI Europi. Skup se održao u Ohridu od 3. do 4. studenoga 2006. Domaćini konferencije su bili g. Nikola Gruevski, predsjednik Vlade Republike Makedonije, gospodin Ilirjan Bekiri, ministar kulture, talijanska Vlada i ministar za kulturnu baštinu g. Francesco Rutelli, gđa François Rivière, pomoćnica glavnog ravnatelja UNESCO-a za kulturu baštinu i UNESCO-ov Ured u Veneciji.
Ciljevi Ohridske konferencije, osim zalaganja za unapređenjem kulturne baštine i interkulturalnog dijaloga u cilju stabilnosti i održivog razvoja regije jugoistočne Europe, bili su:
- predstaviti i obuhvatiti konkretne projekte koji su ostvareni u procesu suradnje
- usmjeriti Konferencije prema novim ambicioznijim ciljevima
- osigurati okvir suradnje s novim političkim, koncepcijskim i financijskim izvorima
- konferencija je također bila prilika za predstavljanje nove inicijative uz potporu UNESCO-a i talijanske Vlade pod nazivom - Komuniciranje kulture: Informiranje, promicanje i poticanje kulturne baštine- regionalni projekt za jačanje javne komunikacije o kulturnoj baštini JI Europe

Satnica 10. rujna:
11,30-12,00 Gradska loža - Izložba Hrvatski Apoksiomen, obilazak grada
13,30 Obilazak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
14,00-14,10 Zajedničko fotografiranje ministara – Zadarska vijećnica, Božidara Petranovića 8
14,15-14,45 Pozdravni govori (Hrvatska,Italija,UNESCO)
14,45-15,30 Predstavljanje provedbenih aktivnosti (UNESCO - Bresce, Hrvatska)
15,30-16,00 Potpisivanje ugovora o filmskoj koprodukciji: Vlada Republike Hrvatske-Vlada Republike Italije
16,00-18,00 Izlaganja ministara zemalja sudionica
18,00-18,15 Usvajanje i potpisivanje Zadarske deklaracije
18,15 Završna izlaganja

Promemorija o UNESCO-ovom Uredu u Veneciji – Regionalni ured za znanstvenu i kulturnu suradnju (UVO-BRESCE)

UNESCO-ov Uredu u Veneciji – Regionalni ured za znanstvenu i kulturnu suradnju (UVO-BRESCE) nama je najbliži UNESCO-ov ured u regiji. Iako osnovan za područje prirodnih znanosti, nakon Konferencije na visokom nivou o jačanju suradnje u JI Europi održane u Parizu u travnju 2002. i temeljem sporazuma potpisanog 16. studenog 2002. između UNESCO-a i zemlje udomiteljice-Italije, UVO-BRESCE veliku pažnju pridaje području kulture, te jača aktivnosti u slijedećim područjima: kulturnoj baštini (materijalnom i nematerijalnom), davanju uloge muzejima u procesu pomirbe u regiji, promociji međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, tehničkoj pomoći i razvoju ljudskih kapaciteta, promociji kreativnosti u području kinematografije, promociji različitosti umjetničkog izričaja, i razvoju kulturnog turizma.

Slijedom procesa decentralizacije samog UNESCO-a, UVO-BRESCE preuzima određene aktivnosti koje su se prije odvijale u sjedištu Pariza, tako da on postaje ključni sugovornik za razvoj i provedbu UNESCO-ovih inicijativa u cijeloj regiji JI Europe. 1. listopada 2006. za direktora UNESCO-ovog ureda u Veneciji izabran je g. Engelbert Ruoss iz Švicarske, a gđa Marie Paul Roudil vodi Odjel za kulturu.

Potpisivanje Ugovora o filmskoj koprodukciji izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, Zadar, 10. rujna 2007.

Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike bit će potpisan u Zadru 10. rujna 2007. godine, tijekom održavanja 4. Ministarske konferencije o kulturnoj baštini u Jugoistočnoj Europi. Ugovor će u ime Vlade Republike Hrvatske potpisati ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić, a u ime Vlade Talijanske Republike Francesco Rutelli, ministar za kulturna dobra i aktivnosti.

Ovim Ugovorom stvorit će se osnove za suradnju izmedu hrvatskih i talijanskih filmskih stvaralaca i producenata na zajedničkim filmskim projektima,

Korištenje povlastica koje proizlaze iz ovog Ugovora omogućit će hrvatskim producentima i filmskim stvaraocima dobivanje financijskih sredstava iz inozemnih i talijanskih fondova, prikazivanje filmova u talijanskim kino dvoranama, sudjelovanje na talijanskim i međunarodnim filmskim festivalima, te veću prisutnost na međunarodnom filmskom tržištu.