Provedeno drugo studijsko putovanje u sklopu projekta CPforHeritage

Od 7. do 10. travnja 2024.  godine predstavnici Ministarstva kulture i medija i Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovali su na stručnoj razmjeni u Francuskoj, koju je organiziralo Francusko veleposlanstvo u Zagrebu u suradnji s Upravom za međunarodnu sigurnosnu suradnju francuskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Svrha studijskog putovanja bila je razmjena iskustava o izazovima uspostave proceduralnih strategija usmjerenih na poboljšanu koordinaciju između nacionalnih dionika iz sektora civilne zaštite i sektora kulturne baštine. Fokus je bio na proučavanju francuskih modela učinkovite suradnje i Standardnog operativnog postupka za postupanje s kulturnom baštinom u izvanrednim situacijama i uvjetima katastrofe.

Prikupljene informacije na studijskom putovanju bit će podloga za izradu Standardnog operativnog postupka za rukovanje kulturnom baštinom u izvanrednim situacijama u Republici Hrvatskoj, u svrhu propisivanja jasnih i preciznih procedura i plana djelovanja na terenu, što je jedan od osnovnih ciljeva projekta.

Francuski stručnjaci iz Nacionalnog centra za istraživanje i restauriranje Muzeja Francuske u Parizu predstavili su aktivnosti Odjela za prevenciju te program edukacije koju provode s ciljem pripreme kulturnih institucija na krizne situacije. Predstavljene su i francuske Plave kacige, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom kulturne baštine u izvanrednim situacijama.

Predstavnica Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, pročelnica Konzervatorskog odjela u Trogiru Jasna Popović održala je izlaganje o projektu „Smanjivanje rizika od požara u povijesnom gradu Trogiru“ i drugim nacionalnim međuresornim inicijativama na temu spašavanja kulturnih dobara, među njima i Vatrogasnom centru Vučevica, novom regionalnom edukativnom centru za napredno vatrogastvo i civilnu zaštitu.

Vatrogasna brigada Oise (SDIS60) prezentirala je aktivnosti i projekte vezane uz prevenciju i spašavanje kulturne baštine s naglaskom na Nacionalni plan za sigurnost katedrala te njegovu primjenu na katedralu St Pierre de Beauvais, u koju je organiziran i posjet. Stručnjaci iz Vatrogasne brigade Yvelines (SDIS78) predstavili su proces izrade plana spašavanja pokretnih kulturnih dobara i pokazali snimku provedene vatrogasne vježbe evakuacije muzejske građe. U dvorcu Versailles održana je prezentacija digitalnog plana spašavanja bogate zbirke.

Provedena aktivnost dio je projekta „Operativne snage civilne zaštite za zaštitu kulturne baštine - CPforHeritage“, koji provodi Ravnateljstvo civilne zaštite u suradnji s Ministarstvom kulture i medija. Cilj je unaprijediti postojeće kompetencije operativnih snaga civilne zaštite i državne konzervatorske službe za zaštitu kulturne baštine u izvanrednim situacijama.
 

Pisane vijesti