​Natječaj za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2024.


UNESCO je objavio otvoreni poziv za prijave na natječaj za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost u 2024. godini.

Ovaj poziv predstavlja priliku za nevladine organizacije, kao i javne vlasti i institucije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije iz 2005., da predlože inovativne inicijative za izgradnju uspješnih kreativnih sustava, u skladu s Deklaracijom MONDIACULT 2022.
Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive kulturne industrije.

U skladu s propisima koje nalažu uvjeti natječaja, za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i ove se godine iz Republike Hrvatske mogu natjecati jedino međunarodne nevladine organizacije registrirane u Hrvatskoj te se uvjeti mogu naći na sljedećoj poveznici:
Apply for funding | Diversity of Cultural Expressions (unesco.org).
Tko se može prijaviti:
  • Javna tijela i institucije iz zemalja koje ispunjavaju uvjete (zemlje u razvoju, članice Konvencije iz 2005.);
  • Nevladine organizacije (NGO) iz zemalja koje ispunjavaju uvjete (zemlje u razvoju, članice Konvencije iz 2005.);
  • Međunarodne nevladine organizacije (INGO) registrirane u zemljama članicama Konvencije 2005. koje zadovoljavaju definiciju civilnog društva u Operativnim smjernicama i koje predstavljaju projekte koji imaju utjecaj u zemljama u razvoju na podregionalnoj, regionalnoj ili međuregionalnoj razini.
Informacije o natječaju i načinu prijave: O svojoj su prijavi dužni do istoga datuma, poslati obavijest Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija na e-mail: unescocro@min-kulture.hr.