Na sastanku OSCE-a o projektu „Sigurnost novinara“ predstavljene hrvatske inicijative

20. ožujka 2024. - Organizacija za europsku sigurnost i suradnju / Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) u talijanskom Ministarstvu unutarnjih poslova u Rimu organizirala je sastanak nacionalnih koordinatora o projektu „Sigurnost novinara“.

Na poziv OSCE-a ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček-Fila, ujedno hrvatska nacionalna koordinatorica, sudjelovala je na sastanku na kojem su predstavljeni rezultati monitoringa prijetnji novinarima u Italiji i djelovanje talijanskog Ministarstva unutarnjih poslova na njihovu suzbijanju. Uz to, nacionalni koordinatori iz dvadeset i dviju država sudionica OSCE-a razmijenili su iskustva, inicijative, alate, kao i postojeće mjere vezane uz sigurnost novinara.

U okviru nacionalnih alata i inicijativa, ravnateljica Uprave Vaniček-Fila istaknula je nedavno osnovan Nacionalni koordinacijski odbor za provedbu mjera Akcijskog plana razvoja kulture i medija te kampanja Vijeća Europe i OSCE-a za sigurnost novinara kojim se osigurava konkretna provedba inicijativa i aktivnosti nacionalnih mjera za jačanje sigurnosti novinara, kao i preporuka dviju međunarodnih organizacija. Naglasila je kako Nacionalni koordinacijski odbor okuplja širok krug ključnih stručnjaka, odnosno četrdesetak dionika: novinare i glavne urednike, medijske nakladnike, predstavnike strukovnih udruga (Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske), neprofitnih medija, medijskih strukovnih udruga, javnih servisa (HTV, Hina), profesore novinarstva Fakulteta političkih znanosti i drugih fakulteta u Hrvatskoj, profesore Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu specijalizirane za medijsku tematiku, Ured pučke pravobraniteljice, predstavnike Pravosudne akademije, Hrvatske odvjetničke komore, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave te resornog Ministarstva kulture i medija. 

Podsjetila je i kako se Ministarstvo kulture i medija već 2021. godine, među prvima u Europskoj uniji, prije objave nacrta Direktive, počelo sustavno baviti problematikom neutemeljenih ili zlonamjernih sudskih postupaka protiv javnosti SLAPP-tužbama s ciljem njihova suzbijanja. Istaknula je da je Ministarstvo sredinom 2021. osnovalo Stručnu radnu skupinu radi suzbijanja strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja (SLAPP), nakon što je Europska komisija usvojila Akcijski plan za europsku demokraciju, kojem je jedan od primarnih ciljeva potpora samostalnim i neovisnim medijima, među ostalim putem suzbijanja SLAPP-tužbi.  Od tada je održan niz edukativnih radionica za suce i novinare diljem Hrvatske, a posljednji u nizu, u ožujku 2024., u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu, održan je panel o SLAPP-u u sklopu seminara za 30 predstavnika hrvatskih lokalnih medija u suradnji s Europskim parlamentom.

Ravnateljica Uprave osvrnula se i na usvojen Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za područje medija u kojem je jedna od ključnih  mjera uspostava mehanizma za rano prepoznavanje i odbacivanje SLAPP-tužbi kako bi se novinari zaštitili od neutemeljenih i zlonamjernih sudskih postupaka. Dodala je i kako se u Nacionalnom planu nalaze i mjere za zaštitu sigurnosti novinara kao što je poboljšanje položaja novinarske profesije. Kako bi se jačala sigurnost novinara i drugih medijskih djelatnika prilikom izvještavanja s javnih okupljanja i osiguralo žurno postupanje policije pri prijavi kaznenih djela na štetu novinara pri obavljanju njihovih zadaća, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom i Hrvatskim sindikatom novinara potpisalo je Sporazum i dva provedbena Protokola.

„Jednako tako, uspostavljen je monitoring tih mehanizama, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova prikuplja podatke i o njima izvještava novinarske udruge i Ministarstvo kulture i medija te će se i dalje nastaviti s učinkovitom provedbom poduzetih inicijativa u skladu i s preporukom Europske komisije o jamčenju zaštite, sigurnosti i jačanja položaja novinara i drugih medijskih djelatnika u EU“, zaključila je Vaniček-Fila.

 

Pisane vijesti