Izvještaj Ministarstva o provođenju hitnih mjera i 3D dokumentiranja stanja oštećenja kulturnih dobara