Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2024. godini     

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 19. do 26. ožujka 2024. godine. 
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: nepokretna@min-kulture.hr