Izdvojeno 1.033.600,00 eura za programe zaštite arheološke baštine u 2024. godini


Foto: Marko Sinobad / Saša Denegri / Robert Kramarić / KO Split / HRZ
 

28. veljače 2024. - Objavljeni su rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za područje zaštite i očuvanja arheološke baštine u 2024. godini. Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju: arheološka istraživanja, izradu dokumentacije i izvođenje radova.

 
1. Programi zaštite kopnene arheološke baštinehttps://min-kulture.gov.hr/?id=25551
Za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 134 programa te je u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršten 91 program u ukupnom iznosu od 929.500,00 eura.
 
2. Programi zaštite podvodne arheološke baštinehttps://min-kulture.gov.hr/?id=25550
Od 17 prijavljenih programa zaštite na podvodnoj arheološkoj baštini, za financiranje je uvršteno 13 programa u ukupnom iznosu od 104.100,00 eura.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:

  • stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
  • postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
  • izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
  • izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  • nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
  • visoko znanstveno značenje nalazišta i nalaza
  • postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK)
  • programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije
  • zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.

 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 8. ožujka do 15. ožujka 2024. godine.
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: arheoloska@min-kulture.hr.


 Pisane vijesti