​Pozivni natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2023. godinu (Rok: 22. ožujka 2024.)


Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora Nagrade „Vladimir Nazor“ („Narodne novine“, broj 46/92) Odbor Nagrade „Vladimir Nazor“ raspisuje 


 
POZIVNI NATJEČAJ
za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2023. godinu
 
1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.
 
2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.
 
3. Nagrada se dodjeljuje kao:
3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja što su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2023. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

4. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.
 
5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu i treba obvezno sadržavati:
 
a)  područje čije se ostvarenje predlaže za nagradu, uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
b)  detaljan opis umjetničkog ostvarenja
c)  temeljito obrazloženje prijedloga nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
d)  osam primjeraka knjige (odnosi se samo na prijave za godišnju nagradu u području književnosti)
e)  primjerak filma dostupan u elektroničkom/digitalnom obliku putem poveznice i pripadajuće lozinke (odnosi se samo na prijave za godišnju nagradu u području filma).
 
6. Prijedlozi se upućuju do 22. ožujka 2024. godine isključivo u elektroničkom obliku na adresu nagradavladimirnazor@min-kulture.hr.
 
ODBOR NAGRADE „VLADIMIR NAZOR“
 


 
Objava, 22. veljače 2024.