Gotovo dva milijuna eura osigurano je za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara u 2024. godini

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske


21. veljače 2024. - Objavljujemo rezultate za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, orgulja i pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu, za koje je izdvojeno ukupno 1.970.887,75  eura.

  1. Programi zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara: https://min-kulture.gov.hr/?id=25414
    Iznos od 1.304.876,00 eura osiguran je za financiranje 183 programa odabranih putem Javnog poziva za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija.
  1. Programi zaštite i očuvanja pokretnih etnografskih kulturnih dobara: https://min-kulture.gov.hr/?id=25415
    Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva na Javni poziv za programe zaštite i očuvanja pokretnih etnografskih kulturnih dobara za financiranje je odabrano 12 programa s iznosom od 60.058,75 eura.
  1. Programi zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara - instrumentalni ustroj orgulja: https://min-kulture.gov.hr/?id=25416
    Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara - instrumentalni ustroj orgulja iznosom od 605.953,00 eura financirat će se 13 programa.
  
Prijedlozi financiranja programa za sva tri područja doneseni su na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija. Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju: konzervatorsko-restauratorska istraživanja, izradu dokumentacije te izvođenje radova (restauracija, konzervacija i drugo).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od važnosti za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja, osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
9. programi na kulturnom dobru koje ima visoko stručno, znanstveno i nacionalno značenje.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 1. ožujka do 8. ožujka 2024. Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: pokretna@min-kulture.hr.

 
 

Pisane vijesti