Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B za 2024. godinu (Rok: 28.2.2024.)

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7., stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) objavljuje
 
Poziv narodnim knjižnicama
za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B za 2024. godinu

 
 
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske provodi program otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2024. godini putem Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini, objavljenog 1. veljače 2024. godine, a prema Uvjetima poziva, uputama za prijavitelje i kriterijima za vrednovanje

Pozivaju se narodne knjižnice da elektroničkim putem, kroz sustav ePisarnice Ministarstva kulture i medija, iskažu svoj interes za sudjelovanje u realizaciji programa otkupa knjiga odabranih temeljem Javnog poziva nakladnicima i uvrštenih na popis A(obaveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga).
 
1.
Za iskaz interesa za otkup knjiga mogu se javiti narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj koje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19, 114/22) imaju pravo na prijavu.

2.
Narodne knjižnice mogu svoj interes iskazati prijavom  od 1. veljače do 28. veljače 2024. godine.
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePisarnice.
 
3.
Popis A (obveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga u 2024. godini donosi se  po odluci ministrice kulture i medija, a prema prijedlogu Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnosti i Stručnog povjerenstva za dječju knjigu.

Popisi A i B će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva www.min.kulture.gov.hr sukladno indikativnom kalendaru iz Javnog poziva nakladnicima.: do 15. travnja, do 15. lipnja, do 1. listopada i  do 5. studenoga.

Narodne knjižnice iskazuju interes navodeći potreban godišnji iznos, ne manji od ukupno utrošenog iznosa za otkup knjiga u 2023. godini, a sukladno potrebama i mogućnostima te tipu knjižnice.

Narodnim će knjižnicama biti jednokratno odobren ukupan godišnji iznos sredstava za otkup knjiga.
 
4.
Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa dužne su kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A.
Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa mogu kupiti neograničen broj primjeraka knjiga s popisa A i popisa B. 
Narodne knjižnice 7. i 8. tipa mogu kupiti neograničen broj  primjeraka knjiga s popisa A i popisa B.
 
Narodne knjižnice određuju broj primjeraka pojedinog naslova uzimajući u obzir:
  • objavljene popise A i B
  • potrebe i interes korisnika
  • broj sastavnica
  • maloprodajnu cijenu knjige.
 
ODREĐIVANJE GODIŠNJEG IZNOSA
 
U skladu s planiranim namjenskim proračunskim sredstvima za provedbu ovog programa najmanji iznos koji knjižnice mogu tražiti za otkup knjiga u 2024. godini treba biti jednak utrošenim sredstvima za ovu namjenu u 2023. godini, a najveći iznos po tipu knjižnice iznosi kako slijedi:
 

5.
Na temelju iskaza interesa narodnih knjižnica ministrica kulture i medija će donijeti odluku o raspodjeli sredstava narodnim knjižnicama za otkup knjiga u 2024. godini.

Knjižnice će sklopiti ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kojim će se obavezati da će isplaćena sredstva trošiti namjenski za otkup knjiga s popisa A i B.

Podatke o otkupljenim knjigama knjižnice su dužne odmah po inventarizaciji unositi u sustav ePisarnice radi praćenja tijeka realizacije ovog programa.
 
Po potpisivanju ugovora knjižnicama će se isplatiti 95% odobrenih sredstava, dok će se ostatak od 5% isplatiti knjižnicama po utrošenim sredstvima na temelju dostavljenog izvješća o otkupljenim knjgama najkasnije do 15. prosinca 2024.
 
6.
Završno izvješće izrađuje se na propisanom digitalnom Obrascu za izradu izvješća o izvršenom programu u 2024. godini, dostupnom u modulu odobrene e-Prijavnice i dostavlja se najkasnije do 15. prosinca 2024. godine.
 


 
Zagreb, 1. veljače 2024.