Natječaj za radno mjesto voditelja odjela za proizvodnju zvučnih knjiga i časopisa - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE
10000 ZAGREB, ŠENOINA 34


objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:

VODITELJ ODJELA ZA PROIZVODNJU ZVUČNIH KNJIGA I ČASOPISAIzvršitelj/ica: 1

Uvjeti za obavljanje posla:


- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačen studij
- dobro poznavanje računalne tehnologije
- poznavanje jednog svjetskog jezika
- dvije godine radnog iskustva na stručnim poslovima.

Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati koji su radili na sličnim
poslovima vezanim uz organizaciju i praćenja procesa rada te proizvodnju knjiga i časopisa.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:


- molbu
- životopis
- dokaz o završenoj stručnoj spremi
- preslika domovnice
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o dosadašnjem radu (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je
8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34, p.p. 231

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Objava, 17.1.2024.