Participacijski program UNESCO-a za 2024. – 2025.


U cilju unapređenja suradnje Republike Hrvatske s UNESCO-om, Ministarstvo kulture i medija  i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2024. - 2025. godinu.

Tko može sudjelovati

Projekti ili akcijski planovi koje podnose države članice u okviru Participacijskog programa moraju se odnositi na aktivnosti Organizacije te biti usmjereni prema tranzicijskim i nerazvijenim zemljama. Zemlje koje imaju visoki BDP su zamoljene da se suzdrže od podnošenja zahtjeva. Prednost se daje projektima nerazvijenih zemalja, zemalja u razvoju, zemljama koje su bile zahvaćene sukobima te zemljama opustošenim katastrofama, malim otočnim zemljama u razvoju, zemljama u tranziciji i zemljama srednjeg dohotka te nevladinim organizacijama u službenom partnerstvu s UNESCO-om.

Nevladine organizacije u službenom partnerstvu s UNESCO-om mogu podnijeti do 2 zahtjeva u okviru Participacijskog programa za projekte sa subregionalnim, regionalnim ili međuregionalnim utjecajem, pod uvjetom da njihov zahtjev podržava barem država članica u kojoj će se projekt provoditi i druga država članica na koju se odnosi zahtjev. U nedostatku popratnih pisama, niti jedan od ovih zahtjeva ne može se uzeti u obzir. Ovi zahtjevi moraju biti numerirani redoslijedom prioriteta od 1 do 2.

Uvjeti prijave:
  1. Nositelj projekta: pravne osobe koje će omogućiti kvalitetnu stručnu i logističku provedbu projekta;
  2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentima Srednjoročne strategije C/4 i Programom i budžetom C/5, te opseg projekta koji promiče programska područja iz djelokruga UNESCO-a, interdisciplinarne aktivnosti koje promiču ravnopravnost spolova i Afriku.
  3. Trajanje projekta: minimalno dvije godine (2024. - 2025.) uz potrebu osiguranja trajanja daljnje dugoročne provedbe;
  4. Razina projekta: usmjerenje projekta na podregionalnu, međuregionalnu i regionalnu suradnju;
  5. Mrežno-partnerska dimenzija: nužnost postojanja partnerskih institucija u zemlji i izvan zemlje.
Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu projekta na engleskom jeziku nalazi se u prilogu na stranici Ministarstva kulture i medija. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Molimo da svi koji zadovoljavaju navedene stroge kriterije dostave obrazac u digitalnom i papirnatom obliku do 19. veljače 2024., kako bi Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO moglo napraviti uži odabir projekata usklađenih s programskim područjima UNESCO-a. Digitalni primjerak dostavlja se na adresu unescocro@min-kulture.hr, a potpisani i ovjereni izvornik na poštansku adresu:
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10000 Zagreb
 

Prilozi: