Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - Muzeji Hrvatskog zagorja

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica


Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske Klasa: 112-01/23-01/037, Urbroj: 532-02-01/1-23-08 od 28.12.2023. g., ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

UJ Muzej "Staro selo", Kumrovec
1. vrtlar - 1 izvršitelj/ica

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnatelj:

Jurica Sabol

Natječaj možete preuzeti OVDJE.