Programi digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti u 2024. godiniOdluka o dodjeli financijskih sredstava za programe digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti u 2024.
   
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu digitalizacijakulturnebastine@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 11. 1. 2024. - 18. 1. 2024.