Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva (Rok: 9. lipnja 2023.)

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) raspisuje

 

Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva


I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2022. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.
 
II.
Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela (sa solistima ili bez njih)
3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla
7. elektronička djela.
 
III.
Prijavi se obvezno prilaže:
1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijske skladbe)
2. izjava o godini nastanka i trajanju djela
3. izjava o kategoriji u kojoj se djelo prijavljuje
4. izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada.
 
IV.
Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji dostavljaju radnu snimku skladbe ako je posjeduju.
 
V.
Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo uzimajući u obzir primarno njihovu kvalitetu, a potom i prosudbu o umjetničkoj vrijednosti. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Nedovršene skladbe, djela didaktičke naravi, skladbe u žanru zabavne glazbe, studentski/učenički radovi, fragmenti djela, obrade/aranžmani te prijave koje se dostave izvan natječajnoga roka neće se razmatrati.
 
VI.
Pravo prijave na temelju ovoga Poziva imaju državljani Republike Hrvatske.
 
VII.
Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju.
 
VIII.
Rok za podnošenje prijava jest 30 dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
IX.
Odluka o dodjeli poticaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka Javnoga poziva.


 
Zagreb, 10. svibnja 2023.