Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

29. ožujka 2023. godine – Ministarstvo kulture i medija upućuje u javno savjetovanje novi, izmijenjeni Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, koji će na portalu e-Savjetovanja biti dostupan za komentiranje do 13. travnja 2023.

Ministarstvo je u srpnju 2022. godine objavilo prvi Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, koji je izmijenjen slijedom zaprimljenih komentara na e-Savjetovanju te komunikacije i dogovora s Europskom komisijom.
 
Upute za prijavitelje sastavni su dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike u području kulturnog i kreativnog sektora. U njima se definiraju ciljevi, kriteriji i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Upute određuju i pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, navode kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira projektnih prijedloga, kriterije prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe postupka dodjele kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva.
 
Pozivom će se omogućiti mikro-, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju, s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti te dostupnosti kulturno-umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.
 
Bespovratna sredstva dodijelit će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog  poziva. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva jest 33.180.702,10 eura (250.000.000,00 kuna).
 
Pozivamo sve zainteresirane dionike da dostave svoja mišljenja i konstruktivne prijedloge radi što skorijeg raspisivanja Poziva.
 
Razdoblje savjetovanja: 29. ožujka 2023. – 13. travnja 2023.
 
Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765

Pisane vijesti