Čazma s crkvom svete Marije Magdalene uvrštena na rutu romaničke europske baštine Transromanica

Foto: Davor Kirin 
 

11. siječnja 2023. – Čazma je s crkvom svete Marije Magdalene od 1. siječnja 2023. godine postala prvom hrvatskom članicom prestižne Kulturne rute Vijeća Europe – Transromanica, rute romaničke europske baštine. Nositelj je hrvatskog članstva na ruti Transromanica Centar za kulturu Čazma – Gradski muzej Čazma.

  
Na konferenciji održanoj u prostoru Multifunkcionalnog centra u Čazmi predstavnica Proširenog parcijalnog sporazuma o kulturnim rutama te voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Tatjana Horvatić osvrnula se na značenje i prisutnost Kulturnih ruta Vijeća Europe u Hrvatskoj naglasivši važnost promidžbe hrvatske baštine u širem europskom kontekstu.

Na početku konferencije prisutnima se obratio gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, koji je zahvalio na prepoznavanju čazmanskog lokaliteta kao dijela europske romaničke kulturne baštine te dao potporu daljnjoj afirmaciji grada putem takvih kulturnih programa suradnje.

Direktorica kulturne rute Transromanica Annemarie Schmidt govorila je o ruti kao promotoru europske romaničke umjetnosti i arhitekture te zajedničkom romaničkom naslijeđu deset europskih zemalja: Njemačke, Austrije, Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Slovačke, Hrvatske, Srbije i Rumunjske.

Na značenje crkve sv. Marije Magdalene kao prvog hrvatskog lokaliteta na ovoj kulturnoj ruti kao i jedne od značajnijih i najbolje očuvanih srednjovjekovnih crkava na prostoru kontinentalne Hrvatske osvrnule su se dr. sc. Maja Cepetić Rogić (Centar za kulturu Čazma) i Tea Gudek Šnajdar (Culture Tourist), koje su pripremale prijavnu dokumentaciju, te dr. sc. Vladimir P. Goss sa Sveučilišta u Rijeci, koji je prethodnih desetljeća svojim publikacijama čazmansku crkvu uveo u europsku znanstvenu literaturu.

Nakon što se Hrvatska pridružila dvjema novim rutama certificiranima pri Vijeću Europe prošle godine, Europskoj ruti bajki i Ruti ženskih pisaca, ovim članstvom dosegnula je značajan broj od 18 kulturnih ruta koje njome prolaze.
 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica