Za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti u 2023. godini osigurano 13.834.600,00 kuna

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2023. godini za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti prijavljeno je ukupno 762 programa.

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost: Hana Breko Kustura, predsjednica, Tamara Jurkić Sviben, Marija Grazio, Anđelko Krpan i Davor Hrvoj te Stručno povjerenstvo za rock-glazbu i klupske programe: Zoran Stajčić, predsjednik, Nikša Bratoš, i Davor Hrvoj. Na temelju njihova prijedloga financijski će se podržati 440 programa s ukupnim iznosom od 13.834.600,00 kuna (1.836.166,97 eura), što je u odnosu na prethodnu godinu za područje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti povećanje programskih sredstava za 27,68 %.

Najveći broj prijava pristigao je za potprogramsko područje koncerti i koncertna gostovanja, a pri vrednovanju programa, uz kvalitetu i sadržajnu profiliranosti koncertnih programa, Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost posebno je vrednovalo izvedbe djela hrvatskih skladatelja, nastup hrvatskih glazbenika i ansambala, kao i programe profesionalnih mladih umjetnika do 30 godina.

Vodeći se uspješno realiziranim pilot-projektom iz 2022. godine pod nazivom Dalmatinski ciklus, posebno su podržani programi koji potiču umrežavanje, decentralizaciju, stvaranje pozitivnog okruženja za jačanje produkcijskih dosega te razvoj publike.

U okviru nakladničke djelatnosti prioritetno su se vrednovali hrvatski skladateljski rukopisi iz svih razdoblja te izvođački potencijali hrvatskih glazbenih umjetnika i ansambala.
Vijeće je u okviru potprogramske djelatnosti festivali i manifestacije prioritet dalo programima koji ističu vrijednosti hrvatske reproduktivne i stvaralačke scene te konceptualnim programskim sadržajima koji uključuju festivale nacionalnoga statusa, profilirane festivale i manifestacije različitih glazbenih usmjerenja, kao i specijalistički orijentirane festivale i manifestacije. U okviru majstorskih seminara naglasak je stavljen na izvrsnost mladih glazbenika i njihovo umjetničko usavršavanje te na afirmaciju novih glazbenih naraštaja.
 
Financijskom podrškom programima rock-glazbe cilj je osigurati veću prisutnost nositelja festivalske i klupske scene u manjim sredinama u Republici Hrvatskoj, a posebno ondje gdje se kontinuitetom svog djelovanja oblikuje kulturni identitet te sredine, te poticati razvojne perspektive suvremenih oblika promidžbe. 
 
Programska podrška dana je festivalskim programima koji promiču hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock-skupine i hrvatske rock-glazbenike te one koji imaju kontinuitet održavanja programa i jasno profiliran programski sadržaj, dok se kod klupskih programa posebno vrednovalo sadržaje koji uključuju razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture, kontinuitet održavanja i dostupnost programskog sadržaja publici  te jasno profilirani programi s izvedbama kvalitetnih autora, glazbenika ili skupina, kao i promidžbu rock-glazbe.

Rezultati: https://min-kulture.gov.hr/?id=23240Prikaz 1 - Raspodjela sredstava za programe glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


Prikaz 2 - Odobrena sredstva za programe glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti u 2023. i 2022. godini

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: glazba@min-kulture.hr.
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 1. 1. 2023. do 9. 1. 2023.Pisane vijesti