Programi međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje  .pdf  
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje .pdf
   
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: medjunarodna2@min-kulture.hr .
Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 7.1. do 16.1.2023. 
 

Dopuna Odluke o dodjeli finacijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje (siječanj 2023.)
Dopuna Odluke o dodjeli finacijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje (travanj 2023.)
Dopuna Odluke o dodjeli finacijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje (lipanj 2023.)
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: medjunarodna2@min-kulture.hr .
Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 13. do 20. 7. 2023.
 

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje (27. srpnja 2023.) .pdf
   

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe međunarodne kulturne suradnje (22. rujna 2023.) .pdf