Odluka o financiranju izvođenja nužnih radova neprihvatljivih za financiranje iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU

Odlukom o financiranju izvođenja nužnih radova neprihvatljivih za financiranje iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrava se financiranje izvođenja nužnih radova za nepokretna kulturna dobra prema popisu u prilogu Odluke (.pdf).